Subsidies

 

De EcoTL adapter, de lamp en de montagekosten (mag eigen personeel zijn) komen in aanmerking voor de EIA (Energie Investering Aftrek (210501)). 44% van de investeringskosten (inclusief installatiekosten) is aftrekbaar van de fiscale winst van de onderneming. Om hiervoor in aanmerking te komen dient men het formulier (Melding/Verzoek om verklaring energie investeringsaftrek (EIA)) in te vullen. Dit formulier dient u op te sturen naar het bureau:

Bureau investeringsregelingen en willekeurige afschrijving (IRWA)
Postbus 3338, 4800 DH Breda
Tel: (076) 530 43 08, Fax: (076) 530 43 09

Binnen 4 weken krijgt u een ontvangstbevestiging. Agentschap NL controleert of u aan de eisen van de regeling voldoet. Als u aan de eisen voldoet geeft Agentschap NL een verklaring af. Het bedrag dat in de verklaring van Agentschap NL staat moet u verwerken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Deze procedure heeft een looptijd van circa 3 maanden.

 

Fiscale regelingen

Klein inventaris

Gezien de lage kosten van de EcoTL adapter met T5 lamp kan men deze ook als klein inventaris beschouwen en kan men de aanschaf in een keer afschrijven ongeacht het aantal adapters dat men aanschaft.